… element que serveix per guiar el moviment de rotació d’un conjunt de peces

leix