Poscatodich Densa

ballarina_detallSubstituint el  tub catòdic pels seu tors, modelat amb argila blanca, la ballarina postcatòdica i el dervitx giren sobre la falda espiral del temps infinit.